Ta del av vårt koncept

Grundtanken med Tott Hotels är att hotellen lokalt arbetar under eget namn och profil, med samlade inköp från Tott Hotels leverantörer, rutiner etc. för att förenkla driften. Hotellen kan jämföra och lära sig mycket av varandra och på så sätt utveckla sina respektive verksamheter. Arbetsfördelningen innebär att varje part gör det som den har bäst förutsättningar för. Tott Hotels kan centralt arbeta med bokning, marknadsföring, försäljning, inköp, utbildning, kommunikation, konceptutveckling och kvalitetsuppföljning vilket gör att de lokala hotellen får mer tid att koncentrera sig på sin personal och på driften av den egna verksamheten. Intresserad av att veta mer? Kontakta Jenny Moore på 070-640 42 62  eller via jenny.moore@totthotels.se

Koncept

Tott Hotels har utvecklat ett hotellkoncept som passar bra för olika typer av hotell, till exempel säsongshotell, affärshotell och konferenshotell. Hotellen ligger på intressanta lägen i fastigheter med unik karaktär och känsla.

Affärsidé

Tott Hotels affärsidé är att driva unika hotell samtidigt som vi tar del av de synergier som följer av att vara flera hotell som samverkar.

Vision

Tott Hotels vision är att bygga upp en kedja av välprofilerade, personliga hotell med speciell karaktär och känsla i Skandinavien.